• 15 jan 2024

Waarom elke onderneming zou moeten nadenken over een duurzaamheidsverslag

Een belangrijke wetswijziging dit jaar op het gebied van duurzaamheidsrapportages. Vanaf boekjaar 2024 wordt het voor ca. 3.000 Nederlandse bedrijven verplicht om een zogenaamd Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) te gaan maken. Wat betekent dit voor het bedrijf waar jij werkt? En hoe kun je hier mee omgaan als je deze verplichting nu nog niet hebt, maar mogelijk in de toekomst wel? Duco de Mol van Otterloo, Manager ESG bij FD Mediagroep, loodst je door de nieuwe regels én spot ook kansen! 

Waarom elke onderneming zou moeten nadenken over een duurzaamheidsverslag

Wat is er veranderd?

Grote beursgenoteerde bedrijven worden vanaf boekjaar 2024 verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Het is onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt in de Green Deal van de Europese Unie. Doelstellingen: betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie en meer transparantie op dit gebied. Vanaf boekjaar 2025 moeten meer bedrijven aan de slag. Je moet dan denken aan bedrijven met bijvoorbeeld meer dan 250 medewerkers en een jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro.  

In een duurzaamheidsverslag passeren zaken als het verminderen van CO2-uitstoot en andere duurzaamheidsdoelen de revue. De CSRD-rapportage toont aan in hoeverre deze doelen zijn bereikt en hoe een bedrijf zich verder inzet voor duurzaamheid. 

Wat heeft FD Mediagroep al geleerd op dit gebied?

Duco de Mol van Otterloo is sinds april 2023 actief bij FD Mediagroep als Manager ESG. Hij is verantwoordelijk voor het verder door ontwikkelen en uitvoeren van het ESG- en duurzaamheidsbeleid. De afkorting ESG staat overigens voor Environmental, Social & Governance. 

Duco geeft aan dat de rapportageverplichting in eerste instantie weliswaar alleen geldt voor grotere bedrijven, maar dat dit niet betekent dat MKB-bedrijven geen actie moeten ondernemen. Zij kunnen namelijk door hun opdrachtgevers dataverzoeken krijgen die nodig zijn voor de duurzaamheidsrapportages.  

Een mijlpaal in de nog jonge FD Mediagroep-carrière van Duco is het eerste ESG-verslag dat het bedrijf in november 2023 publiceerde. Vier belangrijke thema’s voor FD Mediagroep werden hierin beschreven: 

  • Onafhankelijke en hoogstaande journalistiek 
  • Integer gebruik van data, informatie en bronnen 
  • Goed werkgeverschap 
  • CO2-voetafdruk

Leerzaam proces voor veel collega’s

Hoe heeft hij het samenstellen van deze rapportage aangepakt? “In dit eerste verslag kwamen onder meer de zogenaamde Scope 1, 2 en 3 aan bod. Als bedrijf hechten wij groot belang aan duurzaamheid en streven ernaar een minimale CO2-voetafdruk te realiseren. Zelf, vanuit ons eigen bedrijf, en samen met de partners in de keten met wie we samenwerken.”

Duco legt verder uit dat in Scope 1 en 2 eerst de eigen operatie in kaart moest worden gebracht. Vervolgens ook Scope 3, waarin informatie uit onder meer het drukproces, logistiek, huisvesting en het mobiliteitsbeleid moest worden verzameld. Een interessant proces waar veel FD Mediagroep-medewerkers bij betrokken waren. Leuk gegeven is dat deze verkenning ertoe heeft geleid dat er bijvoorbeeld al verschillende verbeteracties uit de werkgroep Milieu zijn voortgekomen. “Hele concrete stappen die direct tot verbetering hebben geleid en waar veel draagkracht binnen de onderneming voor is”.

Begin vandaag nog!

FD Mediagroep heeft haar eerste stappen op ESG-gebied dus al gezet. Wat adviseert Duco bedrijven die nog helemaal aan het begin van dit proces staan? “Ik zou het sowieso allemaal positief benaderen. Het nadenken over deze thematiek en het beschrijven ervan is erg leerzaam en motiverend.  Onbekend maakt onbemind. Als je dit met collega’s oppakt, merk je snel veel enthousiasme. Je loopt tegen allerlei vraagstukken aan die je vooraf mogelijk niet helemaal in beeld had. Door een slimme aanpak met verschillende werkgroepen kun je daarnaast snel stappen maken en ook vaak al concrete verbeteringen qua duurzaamheid doorvoeren.

Meer voordelen van het maken van een ESG-verslag

Als bedrijf heb je te maken met klanten, investeerders en wellicht sponsoren. Een bijkomend voordeel van het publiceren van een ESG-verslag is dat je laat zien heel transparant te zijn over de impact van jouw activiteiten op het milieu. Daarnaast bewijs je een lange termijnstrategie te hebben. Dit kan alleen maar tot vertrouwen leiden en kan zelfs resulteren in toekomstige, nieuwe opdrachten.  

Ook voor je bedrijfsnaam, naamsbekendheid en positionering van onderliggende merken kan het duidelijkheid bieden over het duurzaamheidsbeleid goede dingen doen. Daarnaast is er een groeiende groep potentiële werknemers die bij hun keuze voor een nieuwe werkomgeving goed kijkt naar de activiteiten van bedrijven op dit gebied. Voor je employer brandingstrategie is het dus ook raadzaam om je in de wereld van ESG te gaan verdiepen. Geen overbodige luxe in de huidige uitdagende arbeidsmarkt.

BNR Duurzaam

We merken ook steeds meer dat dit thema leeft binnen ons netwerk. Zo zijn de eerste campagnes van bedrijven die begeleiding bieden bij het maken van een CSRD-rapportage momenteel al op BNR Nieuwradio te horen. Communicatie rondom het thema ESG zal de komende tijd naar verwachting alleen maar toenemen.  

“Iedereen is momenteel zoekende en ik zou iedereen dan ook tot slot willen aanraden om relevante nieuws- en vakmedia goed te blijven volgen. Begin bijvoorbeeld eens met deze recente aflevering van BNR Duurzaam over de impact voor jouw bedrijf van de invoering van de CSRD, of lees hoe andere bedrijven omgaan met deze wetswijziging.”