• 6 dec 2023

FD Mediagroep zoekt uit: Hoe ziet de C-level doelgroep er uit?

De grote eindbazen; mensen werkzaam op directieniveau; allemaal ingewikkelde functienamen die beginnen met een C: wat weet jij eigenlijk over de doelgroep C-level? In samenwerking met Dentsu helpt FD Mediagroep je verder op weg en leert je alles wat je altijd al wilde weten over deze interessante doelgroep!

FD Mediagroep zoekt uit: Hoe ziet de C-level doelgroep er uit?

Wie zijn het? Waar wonen ze?

Ongeveer 3% van alle Nederlanders tussen 13 en 80 jaar behoort tot de doelgroep C-level. Dit staat gelijk aan 497.000 doelgroeppersonen. In de Dentsu CCS-database wordt de doelgroep C-level omschreven als: Functie = Hoger management of Directeur of Senior directeur of CEO/Eigenaar. Het zijn vaker mannen (76%) dan vrouwen (24%). Opvallend is dat 60% van deze doelgroep in de leeftijdsklasse 40 – 59 jaar zit. 

Personen in de C-level doelgroep zijn overwegend hoog opgeleid (79%). Vier op de tien bevindt zich in de hogere inkomensklasse. Ze zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in wetenschap & techniek;  economische & financiële onderwerpen en gadgets & nieuwe technologieën.

Zowel zakelijk als privé een interessante groep consumenten

Het zal geen verrassing zijn dat deze doelgroep flink met hun carrière bezig is. Ongeveer 1 op de 10 C-level doelgroeppersonen is bezig met een verandering van baan. Zo’n 6% geeft aan bezig te zijn met het opzetten van een eigen onderneming. Vergeleken met de totale populatie van het onderzoek zijn ze hier ruim driemaal zo vaak mee bezig (index 333). Zo vormen zij op hun beurt weer een erg interessante doelgroep voor bedrijven die zich bezig houden met bijvoorbeeld bedrijfsfinanciering, – overnames en kantoorruimte

Ondanks dat carrière erg belangrijk is voor deze doelgroep, gebeurt er in hun privéleven ook genoeg interessants. Denk aan het kopen of verbouwen van een huis. In beide gevallen bovengemiddeld veel van toepassing op de C-level doelgroep (indices respectievelijk 163 en 125). Het zijn ook echte beleggers: deze doelgroep realiseert index 310 op beleggen (ofwel ruim driemaal zo veel beleggers in deze groep als in gemiddeld Nederland). En let op automotive merken: 16% van de C-level doelgroep is in de markt voor de aankoop van een nieuwe auto (index 217)!  

Wat motiveert de doelgroep C-level?

In de waardencirkel van sociaal psycholoog Schwartz worden 56 waarden gedefinieerd die wereldwijd worden herkend. Deze waarden vormen de basis van onze motivaties en laten zien hoe we onze eigen daden en die van anderen beoordelen.  

Als we de doelgroep C-level langs de Schwartz-waardencirkel leggen zien we uitschieters op zaken als:  

  • Welwillendheid (Benevolence): de bereidheid om anderen te helpen, zorgzaamheid en streven naar harmonieuze relaties. 
  • Traditie (Tradition): de wens om bestaande normen en gewoontes in stand te houden. 
  • Prestatie (Achievement): de waarde om te streven naar succes door middel van eigen inspanningen. 
  • Mondialisme (Universalism): de waardering voor diversiteit, gelijkheid en zorg voor de hele wereld. 

Hebben ze ook hobby’s?

Jazeker! De bezigheden die er uit springen zijn: motor rijden; zeilen/varen en theaterbezoek. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat ze graag sporten (index 136). De C-level doelgroep is ook erg stijl- en modebewust. Ze houden er van om zichzelf te verwennen met luxe producten en goederen. Daarnaast ziet een flink deel van deze doelgroep zichzelf als een stijlbewust persoon. Bijna twee derde van de C-level doelgroep betaalt vaak meer voor producten van hogere kwaliteit.

Hoe doen het FD en BNR het in deze doelgroep?

De redactionele content van de merken FD en BNR sluit naadloos aan bij de interesses en behoeften van de C-level doelgroep. Zeker in professioneel opzicht, maar met het zaterdagse magazine FD Persoonlijk worden ook hun behoeften aan stijl, fashion en luxury bevredigd. Het FD wordt bovengemiddeld goed gelezen door deze doelgroep: index 169. Luisteren naar BNR doen ze ook zeker: index 332 (ofwel: de trefkans met de C-level doelgroep bij inzet van BNR is ruim driemaal zo hoog als die met gemiddeld Nederland).  

Wil je meer inzichten over de doelgroep C-level? Download onze infographic hier!