• 7 aug 2023

De Nederlandse dagbladlezer: wie is dat eigenlijk?

Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) geeft op kwartaalbasis inzicht in het printbereik van de Nederlandse dagbladen. De meest recente cijfers laten enkele interessante verschuivingen zien. Zo realiseert Het Financieele Dagblad (Het FD) de hoogste selectiviteit in de doelgroep AB1 en slaagt er bovendien in haar positie als meest selectieve titel onder hoog welstandigen te handhaven.  

De Nederlandse dagbladlezer: wie is dat eigenlijk?

Dagbladen bereiken miljoenenpubliek

We trappen af met een indrukwekkend inzicht over de Nederlandse dagbladmarkt: gezamenlijk bereiken de Nederlandse dagbladen elke dag meer dan 4 miljoen mensen. Dit staat gelijk aan bijna 27% van de Nederlandse bevolking (13+). Oftewel, met recht kun je spreken over een massamedium!  

Zeker als je in je achterhoofd houdt dat dit nog slechts het printbereik betreft. Het bereik van websites en de e-papers die de dagbladen realiseren staat hier nog los van. Later dit jaar zal NMO hier meer inzicht in bieden bij de lancering van NMO Online. Vanuit het recente verleden weten we bijvoorbeeld dat de overlap tussen FD print en FD digitaal, uiterst klein is. Het gecombineerde bereik van de Nederlandse dagbladen zal dus fors hoger liggen dan deze 4 miljoen die we nu al in de print-publicatie zien. 

Eén van de interessante aspecten van het mediumtype dagbladen is dat je niet alleen de massa kunt bereiken, maar ook heel gericht specifieke doelgroepen. Hier komt een titel als Het FD in beeld. De FD-lezer leidt een actief leven, staat midden in het werkzame leven, heeft een hoog opleidingsniveau en heeft bovendien wat te besteden. Ook uit de nieuwste cijfers blijkt dit weer. 

FD-lezer de jongste, meest welstandig en meest selectief in AB1

Opvallend is dat het FD in staat is om veel jongere lezers aan zich te binden dan de andere landelijke dagbladen. Van alle FD-lezers valt ruim de helft in de doelgroep 20-49 jaar. De gemiddelde leeftijd van de FD-lezer is 45 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van de andere landelijke dagbladen bijna 15 jaar hoger ligt. Het is dan ook niet verrassend dat er een enorm verschil is tussen het aandeel gepensioneerden bij Het FD en de rest. Van alle FD-lezers geeft ruim 17% aan gepensioneerd of met de VUT te zijn. Ter vergelijk: bijvoorbeeld bij NRC komt dit getal op 44%.  

FD-lezers zijn harde werkers: ruim 6 op de 10 werkt minimaal 32 uur per week. Ze doen dit veelal in het bedrijfsleven, slechts 6,8% van de FD-lezers is werkzaam bij de Overheid. Ongeveer 1 op de 8 FD-lezers behoort tot de doelgroep C-level.  

Interessant is daarnaast dat de FD-lezers bovengemiddeld goed vertegenwoordigd zijn in de hoogste sociale én welstandsklassen. Het FD is niet alleen het meest selectieve dagblad in Sociale klasse AB1 (selectiviteitsindex 158). Met een index van 225 geldt namelijk hetzelfde in de doelgroep W1 (ofwel: de hoogste welstandsklasse).  

Bron

NPM DGM 2023-I