• 6 mrt 2023

Hoe politiek bevlogen is de FD lezer?

Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht, is het belangrijk om als betrokken en politiek geïnteresseerde burger goed geïnformeerd te zijn over lokale en landelijke thema’s. Lees het artikel hieronder om te ontdekken hoe de FD-lezer denkt over de politieke partijen en wat hun standpunten zijn.

Hoe politiek bevlogen is de FD lezer?

Het Financieele Dagblad is dé informatiebron voor mensen die zich graag verdiepen in politiek, opinie en achtergronden. Als meest selectieve dagblad in de doelgroep ‘Sterk geïnteresseerd in politiek’ (index 230), zijn FD-lezers bij uitstek politiek bevlogen en betrokken bij de politieke ontwikkelingen in Nederland. Dit maakt hen interessant voor een mediacampagne gericht op een betrokken en ondernemende groep burgers.

Thema's 2023

Stikstofproblematiek, asielbeleid, de hoge energieprijzen en de afwikkeling van de toeslagenaffaire zijn zomaar wat landelijke thema’s die het nieuws beheersen. Stuk voor stuk ook onderwerpen waar provinciale bestuurders mee te maken hebben. De statenleden beslissen echter ook over meer ‘dicht bij huis’-zaken als de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en het verlenen van milieuvergunningen voor bedrijven. Een kiezer kan zijn stem ook laten leiden door bijvoorbeeld het verdwijnen van een kwart van de bushaltes in Overijssel of door het onder druk staande aanbod van culturele voorzieningen in Drenthe.  

Politiek bevlogen FD lezers

Het Financieele Dagblad is een landelijk dagblad, maar heeft in haar redactionele focus wel degelijk aandacht voor de lokale politieke issues. Zo verschenen er de afgelopen weken artikelen over toltunnels in Zuid-Holland, het woningaanbod in Flevoland en (uiteraard) de afwikkeling van de gaswinningschade in Groningen.  

In 2019 was het opkomstpercentage voor de Provinciale Statenverkiezingen 56%. Traditioneel lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar aanzienlijk hoger dan de 48% vier jaar daarvoor. Aan de FD-lezers zal het in elk geval niet hebben gelegen. Dit is een uiterst politiek bevlogen groep mensen, getuige ook het feit dat het FD van alle landelijke dagbladen het meest selectief is in de doelgroep ‘Sterk geïnteresseerd in politiek’ (index 230). Zowel de krant, websites als radio (BNR Nieuwsradio) vormen voor de FD-lezers belangrijke informatiebronnen om politiek, opinie en achtergronden te volgen.  

Dagbladlezers zijn sowieso erg betrokken bij de politiek en maken graag gebruik van hun stemrecht. Slechts een klein percentage geeft aan niet te gaan stemmen of een blanco stem uit te brengen. Van alle politieke partijen voelt de gemiddelde FD-lezer zich het meest thuis bij VVD, DENK, D66, SGP en ChristenUnie. Daarnaast is het voor overheidsinstanties interessant dat de FD-lezer bovengemiddeld geïnteresseerd is in voorlichting en informatie die de Overheid middels reclame verstrekt. Zowel tijdens als ná verkiezingstijd een goede insight voor een mediacampagne gericht op een betrokken en ondernemende groep burgers.  

Bronnen

rijksoverheid.nl, kiesraad.nl, BNR Studio Den Haag (podcast), NPMM-DGM 2022-1.