• 11 apr 2022

Het FD vernieuwt de zaterdagkrant

Restyling en introductie Voor.kennis. Wereldwijd eerste dagblad volledig aflopend (full bleed) gedrukt

In het weekend gebeurt het! De hele week zijn we druk en
gefocust op ons werk, maar in het weekend hebben we rust, ruimte en tijd om
verder te komen, de kennis te verdiepen en inspiratie op te doen voor de nieuwe
werkweek. FD Weekend is vanaf komende zaterdag 2 april geheel vernieuwd.

Het FD vernieuwt de zaterdagkrant

De zaterdageditie van het FD is de best gelezen editie van de week. Het aantal lezers is groeiende, waarbij opvalt dat ook de jongere lezer de papieren versie omarmt. En het FD is al de ‘jongste krant van Nederland’ (25% van de lezers is jonger dan dertig jaar). Uit onderzoek onder de lezers van het FD, bleek dat zowel jong als ouder, het FD een hoog rapportcijfer geeft: ruim boven de 8.

De vernieuwde zaterdagkrant sluit nog beter aan op het weekendgevoel dat de lezers zo waarderen. Na de haastige en drukke werkweek, is er de tijd om in alle rust nieuwe kennis en inzichten op te doen. De lezer van het nieuwe FD Weekend krijgt naast het laatste nieuws, nieuwe inzichten, verdiepende én toekomstgerichte verhalen, en een zakelijke blik op Nederland, Europa en de wereld.

Het nieuwe FD Weekend kent een noviteit: de krant zal volledig aflopend (full bleed) gedrukt worden. Dat betekent dat een deel van de pagina’s tot op de rand bedrukt zal zijn. Daardoor krijgt met name het nieuwe tweede katern, Voor.kennis, een stevig uiterlijk met een cover als een magazine, maar dan op krantenpapier.

Ook de digitale lezer van het FD plukt de voordelen van het nieuwe FD Weekend. Van elke rijke productie uit de zaterdagkrant wordt een online versie gemaakt. Gedurende de week zullen de zaterdagverhalen op app en web gepubliceerd worden, toegesneden op de nieuws- en achtergrondbehoefte van de digitale lezer.

Het design van het nieuwe FD Weekend is van de internationaal geroemde designer Mark Porter. Er is een helder onderscheid tussen het Nieuwskatern en Voor.kennis, naast het wekelijkse magazine Persoonlijk. In het Nieuwskatern vindt de abonnee van het FD de actualiteit in nieuwsberichten, interviews en reportages. Voor.kennis brengt de gewenste verdieping en inspiratie opgedeeld in drie secties: Inzicht, Vooruitzicht en Opinie.

Het nieuwe FD Weekend ligt vanaf 2 april op de mat en in de kiosk