• 10 mei 2023

Bestemming vakantiegeld: vakantie of andere doeleinden?  

Vakantiegeld wordt voor het grootste deel van de werkenden met het loon van deze maand uitbetaald. Meestal gaat het om 8% van je bruto jaarloon: een interessant bedrag waar je veel mee kunt doen! De laatste jaren zien we hierin een interessante ontwikkeling.

Bestemming vakantiegeld: vakantie of andere doeleinden?  

Uit onderzoek (Nibud, 2019) blijkt dat minder dan de helft van Nederland vakantiegeld daadwerkelijk uitgeeft aan een vakantie. Bijna 40% zet dit extra bedrag op de spaarrekening: een opvallende verdubbeling ten opzichte van 2002, toen dit percentage nog 20% was. Rabobank heeft onderzocht waarom Nederlanders vakantiegeld sparen:  

  • Groeiende interesse in beleggen: het aantal bovenmodale huishoudens dat met vakantiegeld belegt, is volgens het Nibud ten opzichte van 2022 verdubbeld.   
  • De helft zet het geld op de spaarrekening om een buffer voor moeilijke tijden op te bouwen.   
  • Circa 15% gebruikt het vakantiegeld om een gedeelte van de hypotheek mee af te lossen.  

In opdracht van Booking.com onderzocht ook Improof Research wat Nederlanders met hun vakantiegeld doen. Daaruit blijkt dat ruim 80% van alle Nederlanders minimaal één keer per jaar op vakantie gaat en dat de helft daarvan het vakantiegeld wél voor vakantie-uitgaven gebruikt. Ook blijkt dat bijna 22% meer dan bovengemiddeld aan vakanties besteedt en 7% heeft in de afgelopen 24 maanden meer dan €5.000 uitgegeven aan vakanties (NPMM Doelgroep Monitor, 2022). 

Interessante doelgroepen  

Als adverteerder kun je slim op deze vakantiegeld-uitbetaling periode, door de juiste doelgroep op de juiste manier te bereiken. Bij zowel de reislustige- als beleggersdoelgroep is de trefkans bij inzet van het FD aanzienlijk hoger dan bij de andere landelijke dagbladen. In de doelgroep die de laatste 24 maanden meer dan €5.000 aan vakanties heeft besteed, bedraagt de FD-selectiviteitsindex maar liefst 224! Daarnaast geeft vier op de vijf FD-lezers geeft aan geïnteresseerd te zijn in vakanties en reizen.   

Het combineren van de reislustige groep met de hogere bruto inkomensklassen levert eveneens zeer hoge selectiviteitsindices op. Ook bereikt het FD op zaterdag 27.000 mensen die zowel meer dan gemiddeld besteden aan vakanties als behoren tot de hoogste welstandsklasse (W1).  

Bijkomend voordeel van de inzet van het FD in een advertentiecampagne: ook in de doelgroep beleggers is het FD ijzersterk (selectiviteitsindex 353). Mensen die het vakantiegeld dit jaar niet aan zon, zee en strand, maar aan een financiële bestemming besteden, worden door het FD dus ook wel degelijk bereikt.