NOM Mediamerken: papier en online bereik gefuseerd

NOM Mediamerken: papier en online bereik gefuseerd

FD en BNR.nl bereiken 1.358.000 mensen

Wat is het merkbereik?
Een mediamerk manifesteert zich allang niet meer via één platform. De digitalisering van de media heeft ervoor gezorgd dat een merk op verschillende manieren wordt geconsumeerd. Hoe de verhouding tussen print en digitaal ligt wordt aan de hand van NOM Mediamerken uitgelegd.  NOM Mediamerken behelst een fusie tussen de NOM Print Monitor en NOBO-bereiksdata van websites en apps. Hierbij wordt uitgegaan bij zowel print als online van 13 jaar en ouder.

Van de merken is het zogeheten merkbereik berekend: het bereik dat een mediamerk binnen een maand opbouwt en dat voor een deel uit ‘papier bereik’ bestaat, een deel ‘online bereik’ bevat en niet te vergeten de overlap tussen beide platformen. Die overlap bestaat uit gebruikers van het mediamerk die zowel de papieren als de online variant tot zich nemen.

Het berekenen van het portfoliobereik
Ook is het mogelijk om merken samen te voegen tot een portfolio van een publisher of netwerk. Daarbij is het niet per se noodzakelijk dat een merk zowel een papieren als een online editie kent.

Een mooi voorbeeld zijn twee merken van FD Mediagroep; Het Financieele Dagblad (FD) en BNR Nieuwsradio. De eerste is samengesteld uit een printeditie en een digitaal platform. BNR Nieuwsradio is hier de website BNR.nl. De printeditie van FD is ook weer verder onder te verdelen naar FD en FD Persoonlijk, het wekelijkse magazine van FD.

De cijfers en opbouw van het portfolio van FD Mediagroep zijn onderstaand grafisch weergegeven:

* De apps van FD en BNR zijn nog niet opgenomen in de NOBO-meting

Het merkbereik van FD Mediagroep in print en digitaal wordt allereerst gevormd door het gemiddeld bereik van FD (0,9% en FD Persoonlijk (0,8%). Dit kun je zien aan de linkerkant van de grafiek. Voor beide titels wordt maandbereik berekend (3,7% en 1,2%), dat samen met het maandbereik van FD.nl (5,2%) resulteert in het merkbereik van FD, namelijk 8,7%. Dit zijn 1.249.380 mensen. De toevoeging van het maandbereik van BNR.nl (2,6% | 378.990 mensen) maakt het portfolio van FD en BNR compleet namelijk 9,5%. In totaal bereikt FD en BNR.nl 1.358.000 mensen van 13 jaar en ouder.

Samenstelling mediamerken
Het resultaat van de fusie tussen de twee bereiksonderzoeken is een database waarin 154 printmerken en 88 online merken zijn opgenomen. Van die 88 merken hebben 45 merken een papieren equivalent. Voor deze set van 45 merken is het zogeheten merkbereik berekend.
In onderstaande grafiek is het gemiddelde merkbereik van de 45 genoemde merken van nieuwsmedia en magazines weergegeven, waarbij het totaal op 100% is gesteld. Binnen dat bereik is een uitsplitsing gemaakt naar bereik op papier, digitaal en overlap. Dit geeft inzicht in de verschillen in de bereiksopbouw voor deze typen merken.

Grafiek 1: samenstelling mediamerken bereik naar papier, online en overlap

Een gemiddeld nieuwsmerk dat zowel via print als online verschijnt heeft online een hoger bereik dan via papier. Bij magazines is dat andersom. Verder is te zien dat bij de nieuwsmedia een groter deel van de lezers zowel op papier als digitaal leest, waar er bij de magazines veel minder overlap is tussen print en digitaal. Dit is ook logisch: nieuwsmedia- en magazinemerken zijn verschillend wat betreft het type content, de functie voor de lezers, verschijningsfrequentie en omvang van het bereik.

Doelgroepen en analyses
Naast de mogelijkheid om printbereik van alle titels en het dag-, week- en maandbereik van alle digitale merken te kunnen draaien, kan de gebruiker een groot aantal achtergrondkenmerken gebruiken voor het samenstellen van doelgroepen. De verschillen per mediamerk kunnen groot zijn. Niet alleen in profiel, maar ook in het gebruik per platform.

Meer weten over NOM Mediamerken?
Neem contact op met Irena Petric, directeur NOM, tel. +31 20 820 4434, i.petric@nommedia.nl.