De FD-lezer is jonger dan je (waarschijnlijk) denkt!

De FD-lezer is jonger dan je (waarschijnlijk) denkt!

Vaak wordt gedacht dat het mediumtype dagbladen alleen nog wordt omarmd door een doelgroep die al behoorlijk op leeftijd is. Voor het FD geldt dit in elk geval niet.

In Nederland is er sprake van een langzame verschuiving van de gemiddelde leeftijd. Dit blijkt bijvoorbeeld wanneer CBS-cijfers over de Nederlandse bevolking van de jaren 2000 en 2018 worden vergeleken. In 2000 was de gemiddelde leeftijd in Nederland 38,2 jaar. Achttien jaar later is de gemiddelde leeftijd gestegen naar 41,8 jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt de oudere Nederlandse bevolking ook zichtbaar door te kijken naar de zogenaamde ‘grijze druk’. Dit is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het (potentieel) werkende deel van de bevolking. In 2000 was de grijze druk 21,9%, waar dit cijfer in het jaar 2018 al was opgelopen tot 32,0%.

Kortom, de Nederlandse bevolking wordt gemiddeld ouder en het aantal mensen jonger dan 65 jaar neemt relatief gezien af. Voor veel dagbladen geldt dat de gemiddelde leeftijd van hun lezers is meegegroeid met deze demografische ontwikkeling. Deze dagbladen zijn selectief onder de oudere lezers en hebben meer moeite om jongere lezers aan zich te binden.

Voor het FD geldt dit niet. De gemiddelde FD-lezer is namelijk 43 jaar oud (ofwel: bijna de gemiddelde leeftijd in Nederland). Het FD heeft dan ook het grootste aandeel jonge lezers van alle landelijke dagbladen.

Van de totale Nederlandse bevolking behoort 47% tot de leeftijdscategorie 25-54 jaar. Bijna 60% van de FD-lezers valt in deze groep. Dit zijn mensen die volop in het leven staan en veelal in de Sociale Klasse A en de hoogste welstandsklasse (W1) vallen. Het FD realiseert een selectiviteitsindex van 126 op 25-54-jarigen en is hiermee tevens het enige landelijke dagblad dat een index hoger dan 100 weet te realiseren.

Enkele andere interessante weetjes:

  • 62% van de mannen en vrouwen van 25-54 jaar werkt minimaal 25 uur per week.
  • 10% van deze doelgroep heeft een bruto huishoudinkomen van minimaal € 84.700.
  • 52% van deze leeftijdscategorie houdt ervan zichzelf te verwennen met mooie dingen (landelijk: 48%).
  • Niet alleen FD als krant doet het goed binnen deze doelgroep. Dit geldt ook voor FD.nl: 46% van de bezoekers is tussen 25 en 54 jaar oud.

Ben je op zoek naar meer insights over deze hoogst interessante doelgroep? Neem contact op met je accountmanager binnen FD Mediagroep of mail naar marketingbtob@fdmediagroep.nl. 

Bronnen: NOM Print Monitor 2018-IV, CBS.nl.