Mediabelevingsonderzoek 2020: Brand safety? Nieuwsmedia!

Mediabelevingsonderzoek 2020: Brand safety? Nieuwsmedia!

Het onlangs gepubliceerde Mediabelevingsonderzoek 2020 geeft informatie over de kracht van mediumtypen en de specifieke beleving ervan binnen het medialandschap. FD Mediagroep speelt met titels als Het Financieele Dagblad, FD.nl, BNR.nl en BNR Nieuwsradio een belangrijke rol binnen de Nederlandse nieuwsmedia.

mediabeleving

Over de gehele linie blijkt de verschijningsvorm van nieuwsmedia geen grote verschillen in beleving op te leveren. Nieuwsmedia als dagbladen, nieuwsplatforms, opiniebladen, dagbladmagazines en nieuws op radio en tv worden door de gebruiker alle als actueel, informatief en betrouwbaar ervaren.
Desalniettemin zijn er interessante nuanceverschillen tussen de nieuwsmedia-verschijningsvormen:

  • DAGBLADEN scoren het hoogst op de dimensies informatie, vertrouwen, gespreksstof bieden en identificatie. Nummer 2-posities behalen Dagbladen in de dimensies actualiteit, sociale interactie en innovatie.
  • NIEUWSSITES EN -APPS zijn in de beleving van de nieuwsvolgers met afstand het meest actuele mediumtype. Daarnaast zijn de nieuwssites en -apps runner-up in de dimensies informatie, vertrouwen en sociaal.

Verschuivingen mediabeleving
De zesde editie van het onderzoek laat opvallende ontwikkelingen in de mediabeleving zien. Zie bijvoorbeeld de dimensie tijdverdrijf. Traditionele media, zoals print, worden in de loop van de tijd steeds minder als tijdverdrijf geconsumeerd. Bij social media is dat sinds 2015 juist steeds meer het geval.
De dimensie actualiteit laat juist een omgekeerde trend zien. Het snel op de hoogte raken is steeds meer een taak geworden van de traditionele media en hun online platforms. Hier tegenover staat dat het gebruik van social media voor deze behoefte daalt.

Brand safety? Nieuwsmedia!
Zeer positief aspect bij de reclamebeleving is het grote vertrouwen in nieuwsmedia. Het vertrouwen van nieuwsmerken straalt uit naar de reclameboodschappen en dat helpt de adverteerders om de reputatie van hun merken via deze media te versterken. Wederom een bewijs dat nieuwsmedia een uitstekend Umfeld vormen voor adverteerders die waarde hechten aan brand safety. Uiteraard blijft het zaak vooraf goed te checken welke redactionele formule en tone of voice de verschillende nieuwsmerken hanteren. In welk Umfeld komt jouw merk het best tot zijn recht?

Achtergrond onderzoek
KANTAR heeft het onderzoek Mediabeleving uitgevoerd in opdracht van Outreach, NDP Nieuwsmedia, Magazine Media Associatie & bvA. Het is de zesde editie in 25 jaar wat mogelijkheden biedt om de beleving over langere tijd te volgen. Het veldwerk vond in februari 2020 plaats en werd afgerond vlak voor de uitbraak van de coronacrisis. In een representatieve steekproef zijn 1.615 Nederlanders (13+) over hun momenten van mediaconsumptie ondervraagd. Met behulp van een gevalideerd meetinstrument geven respondenten op 13 dimensies aan hoe zij die momenten hebben beleefd.